Värdegrund

Vilka värderingar har ni på er arbetsplats? Finns det utrymme för kollegor som är på olika sätt? Här får du tillfälle att reflektera över vad ni står för tillsammans och åt vilket håll ni vill ta er.

Utgångspunkten för värdegrundsarbetet för Kung Saga Certifieringen är

En inkluderande kultur som tillåter och välkomnar olikheter och ser alla människors lika värde.

Fundera på vad de orden verkligen betyder för dig och din arbetsplats, vilka effekter och fördelar det kan ge och hur ni tillsammans kan implementera en värdegrund med den utgångspunkten. Det är ledningens ansvar att en värdegrund blir framtagen, men vi uppmanar alla arbetsplatser att involvera hela personalstyrkan i arbetet och implementering.

Ett gott värdegrundsarbete anknyter till mycket som vi tar upp under utbildningsblocket Arbetsmiljö. Vi utmanar er att reflektera men också att gå från ord till handling.

Tips för detta finns i fördjupningsdelen.