Kontakt

kansliet@skyddsvarnet.se

Om Inkludera Mera

Idé och manus

Johanna Bergsten och Jesper Tottie

Manus film “Värdegrund/Kristin och Marvin”

Johanna Bergsten och Jesper Tottie tillsammans med Kristin Kamren Lundström och Marvin Semakala

Projektkoordinator

Jenny Lilja

Produktion texter

Johanna Bergsten

Produktion filmer

Jesper Tottie

Webbproduktion

RBRT CREATIVE

© Skyddsvärnet 2020

Inkludera Mera är en del av Skyddsvärnet och finansieras av Arvsfonden.