En i gänget

Har du aldrig sett en praktikant förut? När Ica-Jerry kom in i Sveriges vardagsrum visade han vikten av att vara en i gänget. I det här utbildningsmaterialet finns kunskap och handfasta tips för att verkliga anställningar och riktiga kollegor ska bli till. Nu tar vi nästa steg!

Inkludera-Mera-Utbildningen riktar sig till företag och arbetsplatser som vill anställa personer med intellektuell funktionsnedsättning, i det här materialet kallar vi det i fortsättningen IF. Begreppet utvecklingsstörning används fortfarande av Socialstyrelsen och av en del intresseorganisationer. Andra ord som används är funktionshinder, funktionsskillnad, funktionsvariation och normbrytande kognitiv funktionsvariation. Det kan vara viktigt att känna till de olika orden som används, även om det ofta känns som en djungel. För oss är det allra viktigast att prata med personer med IF och att ta alla människor på allvar, inte exakt vilka ord som används. Om du är osäker är det bästa och enklaste förstås att fråga den som du vill ta in på din arbetsplats vilket ord hen använder själv!

IF är inte en sjukdom utan ett lite annat sätt att vara på. Människor med IF skiljer sig väldigt mycket sinsemellan och har olika skillnader i funktionen. I korthet kan man säga att personer med IF ofta lär sig nya saker långsammare än andra och har svårt att ta till sig mycket information och abstrakta begrepp. På de flesta sätt är vi dock alla lika som människor. I det här materialet utgår vi å ena sidan främst från de som har en nog lindrig form av IF för att kunna få arbete och praktik på en arbetsplats. Samtidigt är vi övertygade om att bara fantasin och viljan sätter gränser för hur många med IF det gäller!

Testa dig själv!

Fråga #1: Vad innebär IF?

Fråga #2: Kan man växa ifrån sin IF?

Fråga #3: Vem är det som ställer diagnosen intellektuell funktionsnedsättning?

Fråga #4: Kan en elev som tillhör grundsärskolan få diagnosen dyslexi?

Jo, dyslexi kan förekomma hos alla.

Fråga #5: Hur underlättar du kommunikationen med din kollega med intellektuell funktionsnedsättning?

Fråga #6: Vad kan en anställd med IF tillföra din arbetsplats?