Att hitta rätt medarbetare, kompetens och teamkänsla är avgörande för ditt företags framtid och framgång.

Inkludera Mera ger kunskap, exempel och tips för hur din arbetsplats kan bli bättre genom att öppna upp för nya förmågor och kollegor.

Vi vill skapa en inkluderande arbetsmarknad för personer som har intellektuell funktionsnedsättning (IF), där allas kraft och kompetens tas tillvara.

Inkludera Mera är en certifiering och webbutbildning där arbetsplatser kan bli certifierade som en inkluderande arbetsplats. Vårt mål är att fler personer med IF ska få möjligheten att vara med i samhället fullt ut genom praktik och anställning.

Bakgrund

8 av 10 som slutar gymnasiesärskolan står utanför arbetsmarknaden. Det visar avhandlingen “Sysselsättning och social rättvisa” (Jessica Arvidsson, Halmstads Universitet, 2016). Det ville elever på Kung saga gymnasiesärskola ändra på, och detta projekt kom till.

Vill du ta steget att certifiera dig?

Med kunskap och certifiering skickliggör och synliggör vi arbetsgivare som anställer eller anordnar praktik på sin arbetsplats. Arbetsgivare som ser till att alla som vill ska få jobba utifrån sin förmåga. Företag som vill vara med och förändra attityder på arbetsmarknaden!

Att som arbetsgivare delta, genererar vinst för alla inblandade. Ni visar på kraften i mångfald och hur olika förmågor ger styrka till arbetsplatsen.

Med stöd av konkreta verktyg ur vår webbaserade utbildning kommer er arbetsplats att kunna bli certifierade enligt den kravlista som tagits fram i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute.

Certifieringen, som utdelas efter uppföljning, synliggör en inkluderande företagskultur och är ett kvitto på att ni arbetar med social hållbarhet och tror på allas lika värde.

Priser:

Vi kommer till er med föreläsningen, som tar max två timmar och webbutbildningen ungefär detsamma, men den gör deltagarna på egen hand.

Företag och arbetsplatser med

1-9 anställda      15 000

10-100 anställda 20 000

100-500 anställda                     30 000

500-1000 anställda                   50 000

(exklusive moms plus ev. resekostnader)

Föreläsarna Lena och Viktor ger kunskap och tips utifrån egen erfarenhet.

Certifieringen visar att din arbetsplats tar inkludering på allvar – något att vara stolt över!