Arbetsmiljö, delaktighet och kommunikation

Med en bra arbetsmiljö kan alla komma till sin rätt, få det hjälp och stöd man behöver och känna att det är kul att gå till jobbet. I Sverige finns regler och föreskrifter kring fysisk, kognitiv, organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö som gäller alla på arbetsplatser. I det här blocket lägger vi mest tyngd vid hur arbetsmiljön kan anpassas för att inkludera alla på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö handlar om att trivas på jobbet och att inte utsättas för fara. I Sverige reglerar lagar och förordningar arbetsmiljöarbetet för alla anställda, oavsett anställningsform. Det finns även särskilda bestämmelser för att kollegor och arbetssökande med olika funktionsnedsättningar ska ha liknande möjligheter som andra. Vi tror dock att en god arbetsmiljö går långt bortom att enbart implementera lagar och regler!

På en öppen och trivsam arbetsplats känner sig alla arbetstagare trygga och sedda. Kommunikation, delaktighet och tillgänglighet är viktiga aspekter av arbetsmiljön för att kollegor med IF ska kunna vara med och ge sitt bästa. Att kommunicera på sätt som passar individen, att avsätta nog med tid för olika moment och utforma ett tydligt dagsschema är enkla metoder som du ofta kommer långt med. Delaktighet handlar både om att vara en kollega, en i gänget, och om att få det hjälp och stöd som behövs för att det ska vara möjligt.

Här kan du både läsa om praktiskt arbetsmiljöarbete och om vad lagen anger

www.prevent.se
www.av.se