För en inkluderande företagskultur

Inkludera Mera är en certifiering och webbutbildning där arbetsplatser kan bli certifierade som en inkluderande arbetsplats.

Vårt mål är att fler personer med IF (intellektuell funktionsnedsättning) ska få möjligheten att vara med i samhället fullt ut genom praktik och anställning.

Inkludera Mera ger kunskap, exempel och tips för hur din arbetsplats kan bli bättre genom att öppna upp för nya förmågor och kollegor.

Vinst & mångfald

Att som arbetsgivare delta i certifieringen, genererar vinst för alla inblandade. Ni visar på kraften i mångfald och hur olika förmågor ger styrka till arbetsplatsen.

Certifiering & webbutbildning

Certifieringen har tagits fram i samarbete med Swedish Standards Institute (SIS). Den består av en inspirationsföreläsning samt en webbaserad utbildningsdel som ger kunskap och konkreta tips.

Inkludera Mera

Certifieringen visar att din arbetsplats tar inkludering på allvar – något att vara stolt över!